MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

Chi nhánh Taichung (VTC)

Địa chỉ: 台中市中區灣大道一段72號1樓
1 F, No. 72, Sec. 1, Taiwan Blvd., Central Dist., Taichung City 40046, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:04-22231599
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Taichung 2 (VTC2)

Địa chỉ: 台中市中區臺灣大道一段110號
No.110, Sec. 1, Taiwan Blvd., Central Dist., Taichung City 400, Taiwan
Điện thoại:04-2226-8190
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Tunghai (Taichung) (VTH)

Địa chỉ: 台中市西屯區協和里順和二街52號1樓
No. 52, Shunhe 2nd St., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:04-23505219
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Fengyuan (Taichung) (VFY)

Địa chỉ: 台中市豐原區三豐路一段37號
No. 37, Liancun Rd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:04-2528-2730
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Changhua (VCH)

Địa chỉ: 彰化市長安街86號
No.86, Chang'an St., Changhua City, Changhua County 500, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:04-727-0128
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Lugang (Changhua) (VLG)

Địa chỉ: 彰化縣鹿港鎮臨海路3段411號
1F., No.411, Sec. 3, Linhai Rd., Lukang Township, Changhua County 505, Taiwan
Điện thoại:04-778-5331
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Yuanlin (Changhua) (VYL)

Địa chỉ: 彰化縣員林市民權街46號
No.46, Minquan St., Yuanlin City, Changhua County 510, Taiwan
Điện thoại:04-838-0156
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Nantou (VNT)

Địa chỉ: 南投縣南投市成功三路279號
No. 279, Chenggong 3rd Rd., Nantou City, Nantou County 54066, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:04-9225-0051
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Chiayi (VJY)

Địa chỉ: 嘉義市民雄鄉建國路三段102號
No. 102, Sec. 3, Jianguo Rd., Minxiong Township, Chiayi County 62157, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:05-221-0052
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Douliu (Yunlin) (VTL)

Địa chỉ: 雲林縣斗六市漢口路199號1樓
1 F, No. 199, Hankou Rd., Douliu City, Yunlin County 64048, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:05-537-5063
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00