MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

Tổng công ty VNEX Taipei

Địa chỉ: 台北市中山區雙城街18巷11之1號1樓
1 F, No. 11-1, Ln. 18, Shuangcheng St., Zhongshan Dist.,  Taipei City 10460, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:02-25957900
Thời gian mở cửa: 9:00-20:00

Chi nhánh Xinzhuang (New Taipei) (VHY)

Địa chỉ: 新北市新莊區自立街84號
No.84, Zili St., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
Điện thoại:02-2276-8591
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Shulin (New Taipei) (VSL)

Địa chỉ: 新北市樹林區中正路608號
No. 608, Zhongzheng Rd., Shulin Dist., New Taipei City 23867, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:02-26880725
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Taoyuan 2 (VTY2)

Địa chỉ: 桃園市延平路10號(桃園後火車站)
No.10, Yanping Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan
Điện thoại:03-361-2981
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi Nhánh Pingzhen (Taoyuan) (VPZ)

Địa chỉ: 桃園縣平鎮市南豐路216號
No. 216, Nanfeng Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32459, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-419-2165
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Neili (Taoyuan) (VNL)

Địa chỉ: 桃園市中壢區吉林路68-3號1樓
1 F, No. 68-3, Jilin Rd., Taoyuan City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-435-1852
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Luzhu 1 (Taoyuan) (VLC)

Địa chỉ: 桃園縣蘆竹鄉南山路1段76號
No. 76, Sec. 1, Nanshan Rd., Luzhu Township, Taoyuan County 33861, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-212-0230
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Zhongli (Taoyuan) (VZL)

Địa chỉ: 桃園市中壢區元化路2-6號1樓
1 F, No. 2-6, Yanwu Rd., Taoyuan City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-425-1381
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00

Chi nhánh Zhubei (Hsinchu) (VCB)

Địa chỉ: 新竹縣竹北市仁愛街92-1號1樓
1 F, No. 92-1, Ren’ai St., Zhubei City, Hsinchu County 30241, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại:03-555-85122
Thời gian mở cửa: 9:00-21:00