GRAND OPENING! Daliao Service Station
Ngày đăng:2016-09-23


EEC Daliao Service Station 
Tel: (07)787-8310
Business hours:
Mon-Sat : 12AM-PM

Sun : 9AM-9PM

高雄市大寮區光明路1段1235號
No.1235, Sec. 1, Guangming Rd., Daliao Dist., Kaohsiung City

Giới thiệu trang này đến Facebook  Chia sẻ với bạn bè